•  บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลหลังการขายระบบเน็ตเวิร์ค
  •  บริการดูแล รักษาระบบคอมพิวเตอร์, Server, และเครือข่ายแบบรายปี ครอบคลุมไปถึงการจำหน่ายสินค้าไอทีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  •  บริการบำรุงรักษา (Maintenance Service) 
    ระบบอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย ครบวงจร (Smart Solution Provider) ทั้งกลุ่มสินค้า Security & Safety System, Access Control, & Alarm System, IT Network & Media Converter, Safety & Care รวมถึงอุปกรณ์เสริมและต่อพ่วงอื่นๆ ครบวงจร