เกี่ยวกับ Aware Aware เป็นบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และแอปพลิเคชันที่ขจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองที่ซ้ำซ้อนและลดต้นทุน เรามุ่งมั่นที่จะทำลายอุปสรรคด้านเทคโนโลยีและจัดหาโซลูชันที่ชาญฉลาดและคาดการณ์ได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกค้าของเรา