ติดต่อเรา

Online

ทีมงาน

แผนก / departmentชื่อ / Nameติดต่อ / Contact
ธุรการ / Administratoremail: admin@phuketlotustechnology.com
Tel: (+66) 76 390 313
LINE ID: @lotustechnology
ธุรการ / Administrator
Saowanee Srithep (Sine)
email: ar@phuketlotustechnology.com
Tel: (+66) 99 2866261
LINE ID: @lotustechnology
ช่าง / Supportemail: support@phuketlotustechnology.com
Tel:
LINE ID: @lotustechnology
ช่าง / Support
Anek   wongasigam (Anek)
email: anek@phuketlotustechnology.com
Tel: 099 286 6260
LINE ID: @lotustechnology
ช่าง / Support
Mongkonrat Noosuwan (Baw)
email: mongkonrat@phuketlotustechnology.com
Tel: 095 040 7447
LINE ID: @lotustechnology
ขาย / Salesemail: sales@phuketlotustechnology.com
Tel:
LINE ID: @lotustechnology
ขาย / Sales
Thanadet Kanlaphat (Sut)
email: thanadet@phuketlotustechnology.com
Tel:
LINE ID: @lotustechnology
ขาย / Sales
Natthaphat Thongkam (Au)
email: sales1@phuketlotustechnology.com
Tel:
LINE ID: @lotustechnology

ฝากข้อความ / Leave message.